Lean handler om at skabe værdi på den mest effektive måde

Min søn på 10 år praktiserer Lean:
Vores families 4-ugers ferie blev aflyst – vi skulle have været til USA. Det efterlod os med spørgsmålet: Hvad gør vi nu?

I sådan et tilfælde tog jeg familien med i Leans verden. Vi holder familiemøder (kendt som tavlemøder fra Lean). Dagsorden: Sommerferieplanlægning.

Trin 1: Definer det vigtige
Hver deltager definerer, hvad der er vigtigt for dem at lave i ferien. God mad, ture, strand, alenetid osv.

Trin 2: Find fællesnævneren
Vi ser på, hvor vi overlapper i vores ønsker for en god ferie for at finde det, vi skal prioritere højt som familie. Ved os er hverdagens fællesnævner brætspil – derfor har det en fast plads i stuen.

Trin 3: Planlæg
Hvornår gør vi hvad, og hvornår gør vi ingenting. Det er i planlægningsfasen, der også bliver lavet forventningsafstemning om, hvad der bliver og ikke bliver en realitet.

Nogle ville nok sige, at ”bare vi bruger de 4 uger sammen” eller ”afsætte tid til nærhed i familien” vil være rammen for deres ferie. Men sådan gør vi ikke herhjemme.

Vi bruger lean, for at vi alle får glæde af vores familie.
Lean handler i sin enkelthed om at skabe værdi på den mest effektive måde – også i familien.