Standarder som vidensdeling

Min påstand er, at alle virksomheder har brug for standarder. Jeg udfordrer gerne alle til at komme på en virksomhed, som ikke ville stortrives med standarder.

Men først lidt om, hvordan jeg definerer standarder, så vi taler samme sprog. 

En Standard er den metode, hvor man i virksomheden bliver enige om, at et givent arbejde skal udføres i en bestemt rækkefølge, på en bestemt måde og til en bestemt tid der giver en ensartet kvalitet. Husk, at det er kunden, som definerer om kvaliteten opleves af høj værdi nok at vælge dit produkt frem for andres. Hvad skaber værdi for kunden? Det skal du starte med at finde ud af.

Lad mig komme med et eksempel fra min fortid med at drive et storkøkken, hvor man ofte skulle lave 400 lasagner ad gangen.

Kan for mange kokke fordærve lasagnen? Ja, er det korte svar, hvis ikke man har en standard for, hvordan man laver en god lasagne.

Når man skal lave 400 lasagner ad gangen. Så hældes ingredienserne op i formene. Pastaplader, tomatsauce, mornaysauce og ost. Hvis man ikke hælder præcist op i hver form, eller skifter lidt rundt på rækkefølgen, så vil lasagnen smage forskelligt. Man vil ikke få 400 lasagner, der smager ens. Mere skal der ikke til for ændre både smag og konsistens.

Hvis man så forestillede sig, at man ved en blindsmagning skulle finde den bedste lasagne ud af de 400, så ville man ikke ane, hvordan man havde gjort, når man endelig fandt den bedste. For det ville man ikke kunne huske. Eksemplet her er selvfølgelig ikke alt, der skal til for at skabe en god standard, da tomatsaucen skal være ens hver gang og det samme for de andre komponenter.

Så hvordan laver man den bedste lasagne, og får den til at være den bedste 400 gange på en dag og igen den samme lasagne næste gang, den skal laves?

Man definerer en standard for, hvordan en god lasagne skal smage. Det er en subjektiv vurdering hvad der er godt og mindre godt, så det er kokkenes vurdering og i sidste ende gæsternes. Hvis de køber lasagnen er der ramt rigtigt, hvis ikke, skal der justeres. Her er det nødvendigt at bryde det ned i mindre dele. Hvordan skal en tomatsauce smage? Nu gælder det om at trække op i kokkeærmerne og tage tomatsaucen ud i laboratoriet. Man skal simpelthen registrere præcis, hvad man putter i sin lasagne. Til gengæld kender man den præcise opskrift og fremgangsmåde på den bedste lasagne, og man kan reproducere igen og igen.

Og hvordan fremmer det så kreativiteten? Her er dine medarbejdere det absolut vigtigste. For har du kreative medarbejdere, så vil de selv komme og sige, at du skal smage på en endnu bedre lasagne. Hvis den nye opskrift så er bedre, og kunderne er enige i det, så skifter man bare den gamle standard ud med en ny.